Держгеокадастр - Бобринецька районна державна адміністрація

Погода Бобринець
Перейти к контенту

Главное меню:

Держгеокадастр

Актуалізація нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Кіровоградської області на 2018-2019 оціночний рік


Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів регулюється Законом України «Про оцінку земель» (із змінами). Обов'язковість проведення нормативної грошової оцінки земель передбачено статтею 13 Закону України «Про оцінку земель», а періодичність її проведення - щонайменш один раз на 5-7 років (повторна нормативна грошова оцінка) – статтею 18 цього ж Закону.
Своєчасне проведeння (повторної) нормативної грошової оцiнки у терміни, визнaчені чинним законодавством – джерело додатковиx надходжень дo місцевого бюджету з плати зa землю.
Відповідно до вимог статей 13, 18 Закону України «Про оцінку земель» та згідно з даними Довідника показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на 2018-2019 оціночний рік потребує актуалізації (повторна) нормативна грошова оцінка земель 721 населеного пункту Кіровоградської області, з них у ІІ півріччі 2018 року – 147 населених пунктів, у І півріччі 2019 року – 574 населені пункти.
Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, який затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2016 за № 1647/29777, з метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.
Окремої уваги потребує норма пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України, якою передбачено, що рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій».


Прес-служба ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області

Шановні громадяни та професіонали земельного ринку!


Нагадуємо, що на сайті Держгеокадастру доступні онлайн-послуги у сфері земельних відносин. Функціонал дає можливість просто, зручно та оперативно отримати найбільш потрібні довідки та документи.
За допомогою веб-сервісу e.land.gov.ua можна замовити адміністративні та отримати сервісні електронні послуги Держгеокадастру, зокрема:
отримати відомості Державного земельного кадастру, витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку землі, відомості про права власності на земельні ділянки, інформацію про осіб, що переглядали відомості щодо прав власності на земельну ділянку, довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та їх розподіл, подати заяву з надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, оформити запит на отримання документації із землеустрою з Державного фонду документації із землеустрою.
Щоб скористатись функціоналом, необхідно зареєструватися та авторизуватися в електронному кабінеті за допомогою електронної пошти, електронного цифрового підпису, платіжної картки банку (BankID) або через мобільного оператора (MobileID).
Без авторизації можна замовити отримання кваліфікаційного сертифіката та дубліката кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, а також отримати витяги з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
Сертифіковані інженери-землевпорядники за допомогою веб-сервісу e.land.gov.ua можуть оформити заяву про державну реєстрацію земельної ділянки, заяву про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру, подати на погодження проект землеустрою.
Окремі види електронних послуг, наприклад замовлення витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, можна замовити безпосередньо з Публічної кадастрової карти (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta).
Запровадження електронних послуг як частини політики детінізації та боротьби з корупцією в сфері земельних відносин є одним із головних пріоритетів у діяльності Держгеокадастру. На сьогодні уже 15 адміністративних послуг доступні громадянам онлайн.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Держгеокадастром отримано Атестат відповідності на комплексну систему захисту інформації (далі – КСЗІ) автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК), зареєстрований в Адмінстрації Держспецзв’язку 29.07.2016 за № 14178, дійсний до 29.07.2021.
Організаційно-експлуатаційною документацією на КСЗІ АС ДЗК встановлено порядок розгортання та підключення типового робочого місця стороннього користувача до АС ДЗК (документ 24932263.002М7) “Типове робоче місце стороннього користувача Автоматизованої системи Державного земельного кадастру. Комплексна система захисту інформації. Інструкція з розгортання типового робочого місця”).
Держгеокадастр готовий відповідно до документа 24932263.002М7 забезпечити здійснення необхідних заходів з підключення до Державного земельного кадастру за умови виконання стороннім користувачем вимог зазначеного документа, отримання стороннім користувачем від адміністратора АС ДЗК завіреної копії Атестату відповідності таекспертного висновку на організаційно-технічне рішення для КСЗІ у типовому робочому місці стороннього користувача (далі – ТРМ СК) АС ДЗК та надання до Держгеокадастру та адміністратора АС ДЗК копії наказу про введення в промислову експлуатацію ТРМ СК АС ДЗК.
УВАГА!!!
Програмний комплекс клієнта захисту мережевих з’єднань «ІІТ Захист з’єднань – 2. Клієнт захисту з’єднань» працює з незахищеними носіями ключової інформації, а також із захищеними носіями ключової інформації типу «Кристал-1» «Алмаз-1К», на які  видано позитивні експертні висновки за результатами державних експертиз у галузях криптографічного та технічного захисту інформації.
Контактні телефони:
з питань правомірності підключення – апарат Держгеокадастру: (044) 249-96-83;
з питань порядку підключення – адміністратор АС ДЗК Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру”:
органи місцевого самоврядування – (044) 454-02-72
нотаріуси – 067-245-79-90.
Згідно до вимог Закону України від 10 грудня 2015 р. № 888 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг” (далі – Закон), Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” (далі – Центр ДЗК), як адміністратор Кадастру, здійснює заходи, спрямовані на виконання вимог зазначених Законом.
Алгоритм підключення, технічного та технологічного супроводження доступу до відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання.
Алгоритм надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру уповноваженим посадовим особам виконавчих органів місцевого самоврядування та адміністраторам центрів надання адміністративних послуг.
Заява про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання.

Інструкція користувача по роботі  у програмному забезпеченні Державного земельного кадастру при наданні відомостей з Державного земельного кадастру (Витяг про земельну ділянку).
Вимоги до автоматизованого робочого місця користувача
Сервіс надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання
Заява про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру

Збільшено коефіцієнт при розрахунку орендної плати за земельні ділянки


З 17 липня 2018 року набирає чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України, яким внесено зміни до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489 .
Порядком передбачено, що з 17.07.2018 для земельних ділянок, інформація про які не внесена до відомостей Державного земельного кадастру та у разі, якщо у відомостях Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового призначення земель для земельної ділянки, коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), при розрахунку її нормативної грошової оцінки, застосовується із значенням 3,0. замість 2.0.
Таким чином платники, які мають земельні ділянки, інформація про які не внесена до відомостей Державного земельного кадастру та у разі якщо у відомостях Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового призначення земель для земельної ділянки, повинні подати до контролюючих органів уточнюючі податкові декларації за II півріччя 2018 року з новою довідкою (витягом) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка видана з врахуванням вимог Порядку (з 17.07.2018), як це передбачено ст.286 Податкового кодексу України.


Прес-служба ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області

Спільна плідна праця – на користь земляків

Проблема деградації земель в Україні є актуальною та гострою


17 червня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою. Спустелювання – це деградація засушливих ґрунтів, через яку гинуть родючі землі, пасовища та ліси. Причиною жахливої деградації земель є надмірна неправильна експлуатація ґрунтів, нераціональна вирубка лісів тощо. Від неї тією чи іншою мірою страждає 70% засушливих територій в усьому світі.
Деградація земель та опустелювання вже давно набули глобального виміру та є одними з найбільших викликів для сталого розвитку людства,спричиняючи серйозні проблеми як екологічного, так і соціально-економічного характеру, включаючи голод та вимушену міграцію населення.
• Щорічно людство втрачає 12 мільйонів гектарів земель та 75 мільярдів тонн родючих ґрунтів.
• На землях, які втрачаються щорічно, можна було б отримувати 20 млн. тонн зерна.
• Щохвилини в світі від голоду вмирає 16 осіб, з яких 12 дітей.
• Близько 40% населення земної кулі страждає від нестачі води.
• До 2030 року потреби у продовольстві, енергії та воді збільшаться щонайменше на 50,45 та 30 відсотків.
До деградаційних процесів характерних для нашої країни можна віднести ерозію, забруднення, підтоплення територій, зсуви ґрунту. Суховії, посухи та пилові бурі є характерними для степової зони України. Вони є найбільш небезпечними для сільського господарства країни і нерідко негативно впливають на здоров’я людей. Кіровоградська область повністю знаходиться в межах степової зони, тому боротьба з опустелюванням для нашого регіону має велике значення.
До найбільш ефективних заходів щодо боротьби з опустелюванням слід віднести:
–  збільшення лісистості;
–   розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни;
–  встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;
–  заходи по збереженню та відтворенню родючості ґрунтів.
Відповідно до  Головного закону України – Конституції, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Це обумовлено винятковим значенням землі, яка є головною матеріальною основою довкілля, необхідним засобом формування, розвитку і поширення рослинності, існуючих водних об’єктів, є  основою територіальної цілісності держави та основою сільського, лісового виробництва.
Тому боротьба з опустелюванням повинна бути невід’ємною частиною комплексного розвитку земельних ресурсів в інтересах їх стійкого розвитку для запобігання та скорочення деградації земель та відновлення потерпілих від опустелювання земель. В її рамках слід проводити комплексну інформаційну роботу, що сприятиме зменшенню цих негативних процесів та припиненню їх наслідків.
Для консолідації світових зусиль у подаванні цих проблем 17 червня 1994 року в м. Париж було прийнято Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про боротьби з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та деградації земель під впливом природних чи антропогенних чинників.
Саме тому сторонами Конвенції на сьогодні є 193 країни світу, у тому числі і ті, на території яких природні пустелі взагалі відсутні.

Прес-служба ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області

Вчені розповіли, до яких наслідків призводить спалювання стерні


На думку вчених, спалювання стерні є в першу чергу антиекологічним та нераціональним заходом, користі ґрунту чи майбутньому урожаю це не принесе, а збитки внаслідок проведення таких заходів колосальні.
Бездумні дії господарств, котрі вважають, що спалювання соломи принесе користь, часом призводять до непоправних наслідків і багатотисячних збитків.
Більшість господарств, які вдаються до спалювання соломи, виправдовуються тим, що заорювання стерні та соломи є трудомістким і, до того ж, дорогим агрозаходом. Насправді ж спалювання — це акт безгосподарності і свідомого розтрачання корисної енергії, наданої природою.
Вчені дослідили, що спалювання соломи та стерні не може вважатися ефективним заходом боротьби з грибковими хворобами. А от шкода, яку наносить спалювання навколишньому середовищу, очевидна.
По-перше, перетворюючись на попіл, згорають напіврозкладені органічні рештки. По-друге, за температури вище 100°С спалюється гумус, особливо коли солома лежить у валках або копицях. При цьому відбувається безповоротна втрата органічного вуглецю і азоту. Відбувається зниження потенційної родючості ґрунту і, відповідно, майбутньої врожайності сільськогосподарських культур. По-третє, разом із стернею вогонь знищує безцінну біосферу ланів, яка могла б суттєво підвищити врожайність у наступні роки, а на їх місце приходять патогенні мікроорганізми та бур’яни.
Крім того, спалювання соломи є потенційною небезпекою для сусідніх полів, де може виникнути пожежа, лісосмуг, лісів та степів. На відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4 км за годину, а у вітряну — до 30 км, при цьому висота полум’я може сягати двох метрів.
Шкода від спалювання стерні і сухої трави величезна. На превеликий жаль, не усі господарства до кінця усвідомлюють наслідки подібних заходів.
У більшості країн світу діють закони, які забороняють спалювання соломи і листя. Наприклад в Німеччині понад 30 років тому запровадили закон про заборону спалювання соломи, а порушників карають на рівні 50% величини урожаю. В Україні спалювання рослинних залишків заборонено статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтями 16 та 22 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та законодавством України про охорону земель.
Сільгосппідприємства, незважаючи на заборони, щороку  спалюють на полях стерню або солому після збирання врожаю та навесні. І мало хто замислюється про те, що безконтрольне випалювання стерні може призвести до пожежі на сусідніх полях або в лісосмугах, вогонь може перекинутися на розташовані поруч житлові і господарські будівлі, сади.
При спалюванні стерні, соломи і поживних залишків згорає гумус - найбільш родючий поверхневий шар. Внаслідок цього знижується біологічна активність ґрунту. Разом з стернею вогонь знищує безцінну біосферу ланів, яка могла б суттєво підвищити врожайність у наступні роки, а на їх місце приходять патогенні мікроорганізми та бур`яни. Страждає й рослинний природний світ. Тварини разом з потомством, що не в змозі врятуватися, гинуть, стаючи жертвами цієї безгосподарності.
Спалювання сухої рослинності або її залишків, випалювання стерні, луків, пасовищ, приносить значну шкоду навколишньому середовищу, зростає ймовірність пожеж у житлових та дачних будинках. Адже для виникнення таких пожеж достатньо необережно кинутого маленького недопалку чи сірника. На відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4-х км за годину, а у вітряну – до 30 км; висота полум’я досягає 2-х метрів.
Під час спалювання стерні та інших рослинних залишків повітря в містах стає важким і гірким, збільшуються випадки захворювань дихальних шляхів. Під час згоряння однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється більше 9 кг мікрочасточок диму. До їх складу входять пил, окис азоту, вуглекислий газ, важкі метали тощо, які осідають у легенях. Шкода від спалювання листя і сухої трави багатолика і надзвичайно небезпечна. На превеликий жаль, українці рідко надають цьому ваги.
Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області закликає керівників сільгосппідприємств та городників бути обачними. Під час роботи на земельних ділянках  дбати не тільки про власну користь, а й власними діями  не нашкодити природі. А отже і собі.

Це наслідки необдуманих людських вчинків.Для мешканців Бобринецького району проводитиметься виїзний прийом громадян
5 вересеня 2017 року, з 10.00 до 12.00, у Відділі Бобринецького району ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області
відбудеться виїзний прийом громадян, який проводитиме начальник Головного управління
Ігор Іванович Зінченко
Захід відбудеться за адресою: м.Бобринець, вул.Незалежності, 80 каб.122
Попередній запис за тел 0(257)3-41-93

Держгеокадастр передав учасникам АТО Кіровоградщини
5,7 тисяч земельних ділянок


Від часу запровадження ініціативи Урядом щодо виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції у складний для країни час на сьогодні у Кіровоградській області учасники АТО вже завершили процес оформлення у власність 5750 земельних ділянок. Проекти землеустрою затверджені на ділянки загальною площею понад 10 тис. гектарів. Найбільшу кількість земельних ділянок військовим надали у Новомиргородському (757 - площею 1,48 тис. га), Кіровоградському (707 - площею 1,26 тис. га) районах.
Загалом в області учасники АТО та члени родин загиблих військовослужбовців отримали 9452 дозволи на розроблення проектів землеустрою для відведення землі. Після завершення процедури оформлення земельних ділянок військові отримають у власність землі загальною площею понад 17,6 тис. гектарів.
Держгеокадастр прогнозує незначне зниження темпів передачі земельних ділянок учасникам АТО та іншим категоріям громадян у третьому кварталі поточного року в зв’язку із запровадженням нових правил управління сільгоспземлями, що перебувають у державній власності. Згідно із Стратегією раціонального управління землями сільськогосподарського призначення державної власності, яка була ухвалена Урядом 7 червня поточного року, встановлено паритет між площею земель, переданих у користування на відкритих аукціонах у попередньому періоді та площею землі, що передається безоплатно у співвідношенні 1:0,25. Постановою  розширено повноваження територіальних громад щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності. Вводяться такі уніфіковані правила: передача державних земель в оренду здійснюється виключно на аукціонах за єдиними стартовими умовами – на термін 7 років при ставці не нижче 8% від нормативної грошової вартості цієї землі, що відповідає середньому рівню оренди по галузі. Цей крок є позитивним для селян, адже стимулюватиме зростання надходжень до місцевих бюджетів  від передачі держземель в оренду, що впливатиме на загальний добробут села.
Разом з тим Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області запевняє учасників антитерористичної операції, що незважаючи на деякі ускладнення щодо надання у власність земельних ділянок в межах норм безоплатної приватизації, зарезервовані для учасників АТО ділянки зберігають свій недоторканний статус. Учасники антитерористичної операції були і залишаються для Держгеокадастру незмінним пріоритетом. Адже своє право отримати земельні ділянки вони заслужили, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави на Сході України. Відновлення динаміки щодо надання земельних ділянок учасникам АТО і родинам загиблих учасників антитерористичної операції очікується в четвертому кварталі поточного року.

Прес-служба Головного управління
Держгеокадастру у Кіровоградській області

 
 
 

Для мешканців м.Бобринець та району проводитиметься виїзний прийом громадян

12 липня, з 10.00 – 12.00, відбудеться виїзний прийом громадян, який проводитиме в.о.начальника Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області Олег Сергійович Кудря.
Захід відбудеться за адресою: м. Бобринець, вул. Незалежності, 80.   
Попередній запис за тел. 0 (257) 3-45-22, 3-41-93.

Прес-служба Головного управління
Держгеокадастру у Кіровоградській області


 
 
 

Кіровоградщина під загрозою опустелювання

17 червня відзначається міжнародною спільнотою як Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами. Деградація земель та опустелювання вже давно набули глобального виміру та є одними з найбільших викликів для сталого розвитку людства,спричиняючи серйозні проблеми як екологічного, так і соціально-економічного характеру, включаючи голод та вимушену міграцію населення.
• Щорічно людство втрачає 12 мільйонів гектарів земель та 75 мільярдів тонн родючих ґрунтів.
• На землях, які втрачаються щорічно, можна було б отримувати 20 млн. тонн зерна.
• Щохвилини в світі від голоду вмирає 16 осіб, з яких 12 дітей.
• Близько 40% населення земної кулі страждає від нестачі води.
• До 2030 року потреби у продовольстві, енергії та воді збільшаться щонайменше на 50,45 та 30 відсотків.
Для консолідації світових зусиль у подаванні цих проблем 17 червня 1994 року в м. Париж було прийнято Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про боротьби з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та деградації земель під впливом природних чи антропогенних чинників.
Саме тому сторонами Конвенції на сьогодні є 193 країни світу, у тому числі і ті, на території яких природні пустелі взагалі відсутні.
Землі України також зазнають впливу деградаційних процесів, серед яких найбільш масштабними є ерозія (близько 57,5% земель країни), забруднення (близько 20% земель країни), підтоплення території (близько 12% земель країни). Щорічно фіксується близько 23 тисяч одиниць зсувів. Кількість підземних і поверхневих карстопроявів становить близько 27 тисяч.
Причини такої ситуації мають комплексний характер та історичні передумови.
Кіровоградська область за площею та біопродуктивним потенціалом земельного фонду є однією з провідних областей країни.
Так, земельний фонд Кіровоградщини складає близько 2,5 млн га, з них понад 2 млн га, або 82,8 відсотка займають сільськогосподарські угіддя. З яких: рілля – 86,8 відсотка, багаторічні насадження – 1,2, сіножаті – 1,2 та пасовища – 10,8 відсотка.
Натепер у Кіровоградській області завершено перерозподіл земель запасу і резервного фонду. В результаті чого в приватній власності знаходиться близько 1,5 млн. га сільськогосподарських угідь – 73,4% від їх загальної площі, в тому числі і орних земель – 83,4%.
Зокрема, в державній власності залишається більше ніж півмвмільйона га сільськогосподарських земель, в тому числі орних земель – 285,4 тис. га. В комунальній власності – 2,4 тис. га сільськогосподарських угідь, з них 2,2 тис.га орних земель.
Сільськогосподарська освоєність Кіровоградщини – надзвичайно висока, порівняно з земельними фондами України та провідних держав світу. Так, якщо освоєність країн Європи складає в середньому 53-65%, в України – понад 70%, то в Кіровоградській області цей показник досяг 82,6%.
Наслідком такої високої господарської освоєності земельного фонду спостерігається прогресуюча деградація земель, що створює загрозу екологічній безпеці області.
Крім того, надмірне навантаження на земельні угіддя спричинило активізацію розвитку негативних процесів, серед яких особливої сили набули ерозійні. До такого стану призвело нехтування питаннями екологічної придатності земель для використання певних сільськогосподарських культур, зокрема, необґрунтоване збільшення площ просапних культур.
І вже на сьогодні, у деяких районах Кіровоградщини розораність сільськогосподарських угідь сягнула понад 90 відсотків. Крім того, через ерозійні процеси площа ярів перевищує 3,5 тис. га, а площа деградованих та малопродуктивних земель склала 270 тис. га.
Починаючи з 1993 року, у ґрунтах України на 75 % площі сільськогосподарських угідь склався негативний баланс гумусу, який у 2-3 рази перевищує допустиму норму. Як і в інших областях України, у Кіровоградській області процес втрати гумусності прогресує.

Прес-служба Головного управління
Держгеокадастру у Кіровоградській області


 

Головне управління Держгеокадастру в Кіровоградській області інформує


На офіційному веб–сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру http://map.land.gov.ua (у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний сервіс замовлення витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Сервіс дозволяє здійснювати оплату послуги за допомогою електронного платіжного засобу та замовити одержання витягу у будь-якому зручному для вас центрі надання адміністративних послуг.

 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ АТО - ЗЕМЛЮ В ПЕРШУ ЧЕРГУ!

Військовослужбовці, які виконують завдання із здійснення антитерористичної операції , зможуть дістати у власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, для ведення садівництва, для ведення особистого селянського господарства, для індивідуального дачного будівництва
Обласне управління Держземагентства області має доручення, щоб усі без винятку військовослужбовці, котрі беруть участь в антитерористичній операції, дістали у власність земельні ділянки. Нині відпрацьовано алгоритм дій, розроблено покрокові схеми, щоб військовослужбовець міг без зайвого клопоту оформити належні документи для наділення земельної ділянки
Щоб дістати у власність ділянку, військовослужбовцям треба із заявою звернутися безпосередньо до Головного управління Держземагентства в області за місцем проживання. Докладніша інформація - на «Гарячій лінії» голови Держземагентства України за телефоном 0-800-301-071 (всі дзвінки безкоштовні) Оператори нададуть кваліфіковані консультації.


 

Відсутність кадастрового номера земельної ділянки
не може бути підставою відмови у видачі нотаріусами свідоцтв про право на спадщину.


У зв’язку з неодноразовими зверненнями громадян та юридичних осіб щодо відмови но­таріусів у посвідченні заповітів та видачі свідоцтв про право на спад­щину на житлові будинки, будівлі, споруди з підстав відсутності кадаст­рового номера земельної ділянки, на яких розташовані ці об’єкти, та з метою однакового застосування нотаріусами вимог статей 120 Зе­мельного кодексу України та 377 Цивільного кодексу України, Міні­стерством юстиції України пові­домляється таке.
Згідно зі статтею 1233 Кодексу заповітом є особисте розпоряд­ження фізичної особи на випадок своєї смерті.
Положеннями частини третьої статті 56 Закону України «Про но­таріат» передбачено, що при по­свідченні заповіту від заповідача не вимагається подання доказів, які підтверджують його право на майно, що заповідається.
Відповідно до вимог статті 202 Земельного кодексу України дер­жавна реєстрація земельних діля­нок здійснюється у складі дер­жавного реєстру земель, який складається з двох частин:
а) книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок:
б) Поземельної книги, яка містить відомості про земельну ділянку.
Державним комітетом України із земельних ресурсів наказом від 15.02.2010 № 168 затверджено Порядок присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам.
Пунктом 5.2 зазначеного По­рядку встановлено, що для фор­мування та присвоєння кадастро­вого номера земельній ділянці, яка на момент набрання чинності цим наказом надана у власність (користування) та не має кадаст­рового номера, власник (користу­вач) такої земельної ділянки або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держ- комзему за місцем знаходження земельної ділянки заяву про при­своєння кадастрового номера зе­мельної ділянки.
Статтею 1216 Цивільного ко­дексу України (далі — Кодекс) встановлено, що спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спад­щини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).
До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкрит­тя спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (стаття 1218 Кодексу).
Вимогами частини першої статті 1297 Кодексу встановлено, що спадкоємець, який прийняв спад­щину, у складі якої є нерухоме май­но, зобов’язаний звернутися до но­таріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухо­ме майно.
Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна (частина друга статті 1299 Кодексу).
Враховуючи зазначене, а також положення статті 377 Цивільною кодексу України, якими передба­чено, що розмір та кадастровий но­мер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з перехо­дом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права влас­ності на ці об’єкти (крім багато­квартирних будинків), вважаємо, що відсутність кадастрового номе­ра земельної ділянки не може бути підставою відмови у видачі нота­ріусами свідоцтв про право на спадщину на вищевказані об’єкти нерухомого майна та у посвідченні заповітів.

 

Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою

 

5  грудня  2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1. Розгляд проекту землеустрою  щодо зміни цільового призначення частини земельної ділянки  Бондаренку Віктору Миколовичу для розміщення магазину  та адміністративно –комерційного побутового комплексу  (для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0608 га з них:  площею 0,0099 га та площею 0,0509 га  за адресою: вул.Леніна,94 м.Бобринець Кіровоградська область.
2.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування районному центу зайнятості для  розміщення та обслуговування адміністравтиної будівлі  загальною площею 0,2486 га по вул.Орджонікідзе,78 м.Бобринець.

 

28  листопада  2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1. Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки громадянці Гучмановській Світлані Василівні  загальною  0,1954 га з них: 0,1954 га –ріллі для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності (запасу) на території Тарасівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
2.Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення   земельних ділянок  у власність громадянину Бібіку Володимиру Миколайович  загальною площею 0,1254 га , у тому числі по угіддях: 0,1000 га –під  житловою забудовою одно та двоповерховою для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд   та 0,0254 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок  земель житлової та громадської забудови та земель сільськогосподарського призначення що перебувають в запасі, за адресою:  вул. 50 років Жовтня,39  м.Бобринець Кіровоградська область.
3. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (резервного фонду) у власність загальною площею 4,0000 га, із них: Сидорук Раїсі Олексіївні – 2,0000 га  ріллі, Пахоменко Юлії Олегівні -2,0000 га –ріллі  для ведення особистого селянського господарства  на території Бобринецької міської ради Кіровоградської області.
4. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 5,3286 га –ріллі, у власність (шляхом безоплатної передачі) гр. Цоколову Олексію Степановичу (ділянка № 1площею 1,7762 га); Цоколовій Тамарі Йосипівні (ділянка № 2 –площею 1,7762 га) та Скороход Ларисі Іванівні ( ділянка №3 –площею 1,7762 га) для ведення особистого селянського господарства на території Олексіївської сільської ради Бобринецького району Кіровоградська область за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі.
5. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі ) громадянину Чимирису Валерію Вікторовичу загальною площею 2,2500 га з них: земельна ділянка площею 0,2500 га –під житловою забудовою одно та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови; земельна ділянка площею 2,0000 га ріллі для ведення особистого селянського господарства земель сільськогосподарського призначення у власність, що  знаходиться за адресою с.Сугокліївка Бобринецький район Кіровоградська область, що перебувають в запасі.
6.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі ) громадянину Чубову Олександру Васильовичу ьною площею 2,2500 га з них: земельна ділянка площею 0,2500 га –під житловою забудовою одно та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови; земельна ділянка площею 2,0000 га ріллі для ведення особистого селянського господарства земель сільськогосподарського призначення у власність, що  знаходиться за адресою с.Сугокліївка Бобринецький район Кіровоградська область, що перебувають в запасі.
7.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі ) громадянці  Чубовій Світлані Вікторівні  загальною площею 2,2500 га з них: земельна ділянка площею 0,2500 га –під житловою забудовою одно та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови; земельна ділянка площею 2,0000 га ріллі для ведення особистого селянського господарства земель сільськогосподарського призначення у власність, що  знаходиться за адресою с.Сугокліївка Бобринецький район Кіровоградська область, що перебувають в запасі.


 

21  листопада  2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1. Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки загальною площею 0,0164 га, що відводиться Іванченку Андрію Анатолійовичу безоплатно у власність для ведення садівництва за рахунок земель  сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі за адресою:
2.Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення   земельних ділянок  у власність Бугаєнко Поліні Михайлівні  загальною площею 0,1000 га , у тому числі по угіддях: 0,1000 га –під  житловою забудовою одно та двоповерховою для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  за рахунок  земель житлової та громадської забудови, що перебувають в запасі, за адресою: вул.Мельниченка,39а м.Бобринець Кіровоградська область.
3.Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення   у власність земельну ділянку  загальною площею 1,3635 га для ведення особистого селянського господарства  громадянину Коваленку Володимиру Олександровичу, в тому числі по угіддях: 1,3635  га –ріллі за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення (запасу), яка розташована на території :  в межах с.Іванівка на території Тарасівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
4.Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення   у власність земельну ділянку  загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства  громадянці Коваленко Альоні Валентинівні, в тому числі по угіддях: 2,0000  га –пасовищ за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення (запасу), яка розташована на території :  в межах с. Іванівка на території Тарасівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
5.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 12,5660 га, розташованої на території Тарасівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області, що надається в оренду строком на 15 років, громадянці Шворінь Ларисі Володимирівні для ведення фермерського господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі.
6.Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення   у власність земельну ділянку  загальною площею 1,3106  га для ведення особистого селянського господарства  громадянці Остапенко Ірині Вікторівні, в тому числі по угіддях: 1,3106  га –ріллі за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення (запасу), яка розташована на території :  в межах с. Ударне на території Веселівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
7.Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок громадянці Бугаєнко Олені Станіславівні    загальною площею 0,2200 га, з них: 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 0,1200  га для  індивідуального  садівництва за рахунок  земель житлової та громадської забудови та земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, що знаходять за адресою: вул  Менделеєва,15  м.Бобринець Кіровоградська область;
8.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (запасу) у власність загальною площею 8,0000 га, із них: Тарасенко Віталію Анатолійовичу – 2,0000 га в тому числі: під господарськими будівлями і дворами -2,000 га, Губернюк Людмилі Леонідівні – 2,0000 га в тому числі: під господарськими будівлями і дворами -2,000 га, Губернюк Анні Сергіївні -– 2,0000 га в тому числі: під господарськими будівлями і дворами -2,000 га;  Артеменко Наталії Леонідівні -– 2,0000 га в тому числі: під господарськими будівлями і дворами -2,000 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Варламівка, Бобринківської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
9.Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення  земельних  ділянок  у власність  загальною площею 6,0000га  для ведення особистого селянського господарства з них:  громадянам Виноградській Людмилі Петрівні -2,0000 га,  Виноградському Максиму Максимовичу  -2,0000 га,  Лишафай Валентині Дмитрівні -2,0000, Виноградській Тетяні Іванівні -1,9093 га в тому числі по угіддях: ріллі -7,9093га за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, які розташовані на території Новомиколаївської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.

10.Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення  земельних  ділянок  у власність  загальною площею 2,7407  для ведення особистого селянського господарства з них:  громадянам  Виноградському  Максиму Павловичу -2,0000 га, Виноградській Олені Євгеніївні -0,7407 га  в тому числі по угіддях: ріллі -   2,7407 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, які розташовані на території: Новомиколаївської сільської   ради Бобринецького району Кіровоградської області.
11.Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення  земельних  ділянок  у власність  загальною площею 10,0000 га   для ведення особистого селянського господарства з них:   громадянам Леоновій Катерині Володимирівні, Пановій Зіновії Онисіміївні, Леоновій Олені Наумовні, Леонову Леоніду Івановичу, Свинарьовій Зінаїді Костянтинівні ( по 2,0000 га кожному) в тому числі по угіддях: ріллі -   10,0000 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, які розташовані на території: Бобринецької міської   ради Бобринецького району Кіровоградської області.

 

14  листопада  2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1. Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки з метою її продажу Регіональним відділення фонду державного майна по Кіровоградській області ц складі об»єкта, що підлягає приватизації, яка знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район с.Верхньоінгульське вул. Набережна,18 загальною площею 0,0529 га, у тому числі : 0,0529 га  - забудовані землі, що використовуються в комерційних цілях, для розміщення та обслуговування нежитлової будівлі (магазин з підвалом) із земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі на території Верхньоінгульської сільської ради Бобринецькоого району Кіровоградської області;
2.  Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок громадянці Чимирис Олесі Олександрівні    загальною площею 0,1135 га, з них: 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 0,0135  га для  індивідуального  садівництва за рахунок  земель житлової та громадської забудови та земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, що знаходять за адресою: вул.Гоголя,98 м.Бобринець Кіровоградська область;
3.Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення    громадянину Криничному Андрію Вікторовичу земельну ділянку загальною площею -0,0024 га –для будівництва індивідуальних гаражів, в тому числі по угіддях: під одно та двоповерховою житловою забудовою -0,0024 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі, яка розташована за адресою: вул.Леніна (біля будинку № 58) м.Бобринець Бобринецького району  Кіровоградської області;
4.Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення  в оренду строком на 49 років громадянину Титаренку Григорію Олександровичу земельну ділянку загальною площею 0,4110 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі по угіддях: 0,4110 га –під господарськими будівлями і дворами, за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, яка розташована за адресою: вул. 40 –річчя Перемоги,83 с.Тарасівка Бобринецький район Кіровоградської області (за межами населеного пункту);
5.Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення  земельних  ділянок  у власність  загальною площею 1,7274 га для ведення особистого селянського господарства з них:  громадянам Алієву Техрану Бахаддіновичу -0,8367 га, Алієвій Басти Іслам кизи -0,8637 га, в тому числі по угіддях: рілля -1,7274 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, які розташовані на території  Бобринецької міської  ради Бобринецького району Кіровоградської області ( в межах с. Обланка).
6.Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення  земельних  ділянок  у власність  загальною площею 4,0000 га для ведення особистого селянського господарства з них:  громадянам  Ткаченко Галині Олександрівні   -2,0000 га,    Ткаченко Миколі Івановичу -2,0000 га, в тому числі по угіддях:  рілля -4,0000 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, які розташовані на території  Бобринецької міської ради  Бобринецького району Кіровоградської  області
7.  Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок громадянці  Телих Ніні Андріївні    загальною площею 0,2500 га, з них: 0,2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)   за рахунок  земель житлової та громадської забудови,  що перебувають у запасі, що знаходять за адресою:  с.Шляхове вул. Першотравнева,98  Кіровоградська область;.
8.Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення   у власність земельну ділянку  загальною площею 1,4100 га для ведення особистого селянського господарства  громадянці Максимчук Оксані Анатоліївні, в тому числі по угіддях: 1,4100 га –ріллі за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення (резервного фонду), яка розташована на території Мар»янівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області;
9.Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок громадянину Леусу Ігорю Сергійовичу    загальною площею 0,22 00 га, з них: 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 0,12000  га для  індивідуального  садівництва за рахунок  земель житлової та громадської забудови та земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, що знаходять за адресою:  провулок Вишневий,47  м.Бобринець
10.  Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок громадянці Луценко Світлані Володимирівні    загальною площею 2,1200 га, з них      2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства та 0,1200 га –для ведення садівництва  за рахунок земель сільськогосподарського призначення , що перебувають в запасі, за адресою: Кіровоградська область,Бобринецький район с.Західне Тарасівська сільська рада,
11.Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок  загальною площею 3,9400 га, для ведення особистого селянського господарства з них: Безпалко Дмитру Семеновичу -1,9700 га, Безпалку Сергію Семеновичу -1,9700 га, в тому числі по угіддях: пасовище -3,9400 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, які розташовані на території Рощахівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області,
12.  Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення   у власність земельну ділянку загальною площею  0,5117 га для ведення особистого селянського господарства  Кравченку Леоніду Григоровичу, в тому числі по угіддях: 0,5117 га –під господарськими будівлями і дворами за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, яка розташована за адресою: вул. промислова,3 м.Бобринець Бобринецького району Кіровоградської області
13.Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення   у власність земельну ділянку  загальною площею 1,7501  га для ведення особистого селянського господарства  громадянці  Савіній Ніні Миколаївні , в тому числі по угіддях: 1,7501 га –ріллі за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення (запасу), яка розташована на території  Витязівської  сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області,  
14.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   громадянину   Адаменку Григорію Борисовичу   у власність   для ведення фермерського господарства загальним розміром    10,6560 га – багаторічні насадження, що знаходиться на території   Володимиро -Іллінської  сільської ради, Бобринецького району, Кіровоградської області
15. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   громадянці Хроменковій Зінаїді Павлівні у власність   для ведення фермерського господарства загальним розміром    10,6560 га – багаторічні насадження, що знаходиться на території   Володимиро -Іллінської  сільської ради, Бобринецького району, Кіровоградської області,овоградської області;

 

2 листопада  2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1. Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення  земельних  ділянок  у власність  загальною площею 4,0000 га для ведення особистого селянського господарства з них:  громадянам   Чонці Артему Олександровичу  -2,0000 га,   Чонці Олександру Олександровичу -2,0000 га, в тому числі по угіддях:  рілля -4,0000 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, які розташовані на території   Веселівської сільської  ради  Бобринецького району Кіровоградської  області;
2.  Розгляд проекту землеустрою щодо   відведення  Колос Меланії Антонівні  земельної ділянки площею 2,0000 га, в тому числі по угіддях: рілля -     2,0000 га, у власність, яка розташована на території  Бобринецької міської  ради Бобринецького району Кіровоградської області для ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі;
3. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам зазначених у додатку №1 , комісія   з розгляду питань, пов’язаних  з погодженням документації  із землеустрою, погоджує його та не заперечує проти відведення земельної ділянки громадянам  у власність загальною площею  14,0000 га,  в тому числі: 14,0000 га- рілля  для ведення особистого селянського господарства  на території  Сугоклїівської сільської ради, Бобринецького району, Кіровоградської області, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі, комісія з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою у Бобринецькому районі, Кіровоградської області погоджує та не заперечує проти відведення земельних ділянок у власність.

    
                                                       Додаток:
№п/п
Прізвище, імя, по –батькові
№ ділянка
Площа,га
1
Воропай Олександр Сергійович
Ділянка №1
2,0000
2
Воропай Алла Миколаївна
Ділянка №2
2,0000
3
Фролова Олена Олегівна
Ділянка №3
2,0000
4
Захарченко Марії Степанівна
Ділянка №4
2,0000
5
 Фролова Людмила Іванівна
Ділянка №5
2,0000
6
Прозорова Інна Володимирівна
Ділянка №6
2,0000
7
Дужка Юлія  Сергіївна
Ділянка №7
2,0000

Всього:

14,0000
4.  Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок громадянці   Многолітній Наталії Ярославівні   загальною площею 0,37000 га, з них: 0,2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 0,12000 га для  індивідуального  садівництва за рахунок  земель житлової та громадської забудови та земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території   Тарасівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області;
5. Розгляд проекту землеустрою щодо   відведення   громадянці Пальоній Тетяні Володимирівні  земельної ділянки площею 2,0000 га, в тому числі по угіддях:  пасовища  -  2,0000 га, у власність, яка розташована на території   Тарасівської сільської   ради Бобринецького району Кіровоградської області для ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі;
6. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   у власність  земельні ділянки загальною площею   33,5363 га Штурко Ларисі Миколаївні для ведення фермерського господарства розміром 6,5377 га, та Штурко Маргариті Володимирівні -7,3631 га, Штурко Катерині Геннадіївні -6,2845 га, Штурко Геннадію Андрійовичу -6,6558 га, Шевцову Ігорю Олеговичу -6,6942 га –для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі по угіддях: рілля -33,5363 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні фермерського господарства «Володар -2012» на підставі договорів оренди землі на території Червонодолинської сільської ради Бобринецького району.
7.  Розгляд проекту землеустрою  щодо зміни цільового призначення земельної ділянки загальною площею 0,0125 га, яка перебуває у власності громадянки Штурко Вікторії Миколаївни для будівництва і обслуговування  житлового будинку господарських будівель і споруд на цільове  призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови,  також передбачається зміна складу угідь із земель під одно та двоповерховою житловою забудовою на забудовані землі,які використовуються в комерційних цілях за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови, що перебувають у власності Штурко Вікторії Миколаївни згідно державного акта на право власності на земельну ділянку зареєстрованого 11 вересня 2008 року за № 01083650067, яка розташована за адресою: вул. Комсомольська,155 в м.Бобринець Бобринецького району Кіровоградської області;
8. Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення  земельних  ділянок  у власність  загальною площею 4,0000 га для ведення особистого селянського господарства з них:  громадянам  Шевченко Тамарі Семенівні  -2,0000 га,  Шевченку Віктору Георгійовичу -2,0000 га, в тому числі по угіддях:  рілля -4,0000 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, які розташовані на території  Бобринецької міської ради  Бобринецького району Кіровоградської  області;
9. Розгляд проекту землеустрою щодо   відведення   громадянину Опанюку Сергію Володимировичу  земельної ділянки площею 0,7500, в тому числі по угіддях:  рілля   -  0,7500 га, у власність, яка розташована на території Витязівської сільської  ради Бобринецького району Кіровоградської області для ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі.

 

24   жовтня  2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1.       Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення   в оренду строком на 49 років   земельні ділянки загальною площею 0,0972 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з них: громадянам  Крячкову Сергію Анатолійовичу -0,0486 га, Штанько Неллі Павлівні -0,0486 га, в тому числі по угіддях: під господарськими будівлями і дворами -0,0972 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, які розташовані за адресою: вул. Степова,10в с.Буховецьке на території Бобринецького району Кіровоградської області (за межами населеного пункту).
2. Розгляд  проекту  землеустрою щодо   відведення  у власність земельну ділянку загальною площею 1,50 га для ведення особистого селянського господарства громадянину Воронову Юрію Миколайовичу, в тому числі по угіддях: рілля -1,50 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі,яка розташована на території Буховецької сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області,.
3. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки    у власність громадянці Кумпан Аліні Олексіївні загальною площею -6,2844 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі по угіддях: рілля -6,2844 га  за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні  фермерського господарства Кастарнова Геннадія Павловича на підставі державного акта на право постійного користування   землею зареєстрованого 23 травня 1994 року за № 27 на території Тарасівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
4. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки    у власність  земельні ділянки загальною площею 57,8417 га Супруну Костянтину Васильовичу для ведення фермерського господарства  розміром -7,1615 га,   Супрун Людмилі Павлівні -7,1615 га, Супрун Вікторії Юріївні -7,1615 га, Байбарак Миколі Костянтиновичу -7,1615 га, Байбарак Анні Василівні -7,1615 га, Супрун Василю Федоровичу -7,5010 га, Назаренко Надії  Дмитрівні -7,1953 га, Байбарак Ларисі Миколаївні -7,3380 г- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі по угіддях: рілля -57,8418 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у користування фермерського господарства Анастасія -2012» на підставі договорів оренди землі зареєстрованих 24.03.2012 року за № 352088244001630 за   № 352088244001631 на території Верхньоінгульської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
5. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки    у власність  земельні ділянки загальною площею 30,3174 га  Бугаєнку Сергію Володимировичу для ведення фермерського господарства  розміром -     6,0839 га,    Бугаєнку Володимиру Остаповичу 5,7346 га, Бугаєнку Олені Станіславівні -5,7238 га, Макару Миколі Михайловичу -5,7238 га, Бугаєнко Поліні Михайлівні -7,0513 га - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі по угіддях: рілля -30,3174 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у користування фермерського господарства «Бугаєнко Сергій Володимирович» на підставі договору оренди землі зареєстрованого 19.03.2012 року за №3520886844001649 на території  Свердлівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
6.  Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення загальною площею 2,3117 га, в тому  числі по угіддях: 2,3117 га –інші землі, які використовується для транспорту та зв’язку за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають в запасі    Бобринецької міської ради для розміщення та обслуговування виробничих будівель і споруд (ретранслятора) у постійне користування за адресою: вул. Миколаївське шоссе м.Бобринець Бобринецького району Кіровоградської області.
7. Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок громадянину Жабчику Володимиру Павловичу   загальною площею 0,2700 га, з них: 0,2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 0,0200 га для  індивідуального  садівництва за рахунок  земель житлової та громадської забудови та земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  Рощахівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області
8. Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення  земельних  ділянок  у власність  загальною площею 4,0000 га для ведення особистого селянського господарства з них:  громадянам Чередніченку Юрію Миколайовичу -2,0000 га, Чередніченко Яні Володимирівні  -2,0000 га, в тому числі по угіддях: пасовище-4,0000 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, які розташовані на території Тарасівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області,

 

11  жовтня  2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1.      Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 3,3200 га для ведення особистого селянського господарства з них:  громадянам Чернишенку Анатолію Івановичу -1,6600 га, Демешкант Оксані Вікторівні -1,6600 га, в тому числі по угіддях: пасовище-3,3200 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, які розташовані на території Куйбишевської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області ( в межах с.Ульянівка).
2.   Розгляд проекту землеустрою щодо відведення   земельної ділянки громадянці Щербині Олені Василівні у власність загальною площею 0,2417 га, у тому числі по угіддях: 0,2417 га –для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення (запасу) за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район с.Рощахівка, провуло Садовий,1.
3. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність Здохлій Володимиру Миколайовичу та Здохлій Наталії Олександрівні для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та для будівництва індивідуальних гаражів загальною площею 0,2200 га, у тому числі по угіддях: 0,2000 га –під житловою забудовою одно та двоповерховою;0,0200 га –інші землі; які використовуються для транспорту та зв’язку за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають в запасі за адресою: Кіровоградська область, м.Бобринець вул.Дзержинського,3а;
4. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Мілінчук  Миколі Володимировичу  загальною площею 0,2500 га з них: 0,2500 га –для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка), в тому числі по угіддях: рілля -0,0608 га, під одно – та двоповерховою житловою забудовою -0,1892 га за рахунок категорії  земель житлової  та громадської забудови, що перебувають у запасі,яка розташована за адресою: вул. Молодіжна,103 с.Веселівка, Бобринецького району Кіровоградської області.
5. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення у власність  громадянину Люльці Володимиру Володимировичу земельну ділянку загальною площею 0,2500 га з них:   0,2500 га –для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в тому числі по угіддях: під одно та двоповерховою житловою забудовою -0,2500 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі, яка розташована за адресою: вул.Молодіжна,1а с.Чарівне Бобринецького району Кіровоградської області.
6. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення у власність  громадянину  Заїкі Юрію Миколайовичу земельну ділянку загальною площею 0,1633 га з них: 0,1633га –для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в тому числі по угіддях: під одно та двоповерховою житловою забудовою -0,1633 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі, яка розташована за адресою:  с.Шляхове, вул. Чапаєва Бобринецької міської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
7. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення у власність  громадянину  Заїкі Миколі Івановичу загальною площею 1,1544 га,  в тому числі : рілля -1,1544 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у запасі, яка розташована за адресою:  с.Шляхове,   Бобринецької міської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
8.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення у власність  громадянці Чичирко Яні Миколаївні  загальною площею 1,1078 га,  в тому числі : рілля -1,1078 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,  що перебувають у запасі, яка розташована за адресою:  с.Шляхове,   Бобринецької міської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
9. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення, наданих  в постійне користування  СФГ                      «Таровика П.П» .на території   Бобринківської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області , комісія   з розгляду питань, пов’язаних  з  погодженням документації із землеустрою у Бобринецькому районі погодує даний проект та не заперечує проти відведення земельних ділянок у власність згідно із списком
                                                 Додаток:
№ п.п.
Прізвище, ім’я по –батькові
Умови відведення
Всього (га)
с/х землі
Цільове призначення рілля

1
Таровик Марія Камбарівна
у власність

4,9061
4,9061
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
2
Габорець Яна Володимирівна
у власність
4,9699
4,9699
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
3
Габорець Лілія Володимирівна
у власність
5,0380
5,0380
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
4
Габорець Алла Петрівна
у власність
5,2738
5,2738
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
5
Андрійчук Ліна Василівна
у власність
5,4901
5,4901
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
6
Вєтрова Надія Петрівна
у  власність
5,6324
5,6324
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
7
Таровик Раїса Павлівна
У  власність
5,3722
5,3722
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
8
Куріленко Зінаїда Павлоівна
У власність
4,8237
4,8237
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва


 

3 æîâòíÿ  2012 ðîêó î 10.00 ãîä â äîçâ³ëüíîìó öåíòð³ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ êàá.¹104 â³äáóäåòüñÿ çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç ðîçãëÿäó ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïîãîäæåííÿì äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ  ó Áîáðèíåöüêîìó ðàéîí³ Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³.
Ïîðÿäîê äåííèé:
1.     Ðîçãëÿä ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³ííþ Äåðæàâíî¿ ñóäîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè â ʳðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,1591 ãà, â òîìó ÷èñë³ ïî óã³ääÿõ: 0,1591 ãà- çåìë³ ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ çà ðàõóíîê çåìåëü æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ùî ïåðåáóâàþòü â çàïàñ³ Áîáðèíåöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äëÿ ðîçì³ùåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ  áóä³âåëü  ³ ñïîðóä â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ëåí³íà,80 ì.Áîáðèíåöü ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü.
2.   Ðîçãëÿä ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  ãðîìàäÿíèíó ʳð³÷åíêó Ìèêîë³ Âñåâîëîäîâè÷ó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,9474 ãà, ó òîìó ÷èñë³ ïî óã³ääÿõ:0,9474 ãà –ï³ä ãîñïîäàðñüêèìè áóä³âëÿìè ³ äâîðàìè äëÿ âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà  çà ðàõóíîê çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî  ïðèçíà÷åííÿ, ùî ïåðåáóâàþòü â çàïàñ³ ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ ïî âóë. Îðäæîí³ê³äçå.
3. Ðîçãëÿä ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ÷ëåíàì ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Ñâ³òëîâñüêî¿ Îëåíè Ôåäîð³âíè ³ç çåìåëü ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 44,2178 ãà ç íèõ: ð³ëë³-44.2178ãà, ãîëîâ³ Ôà –Ñâ³òëîâñüê³é Îëåí³ Ôåäîð³âí³ -6,9561 ãà ð³ëë³-äëÿ âåäåííÿ ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ÷ëåíàì ÔÃ: Ñòîëÿðåöü Òåòÿí³ Ãðèãîð³âí³ -6,9986 ãà, Ñòîëÿðåöü Ìèêîë³ Ôåäîðîâè÷ó -7,1541ãà, Ãó÷ìàíîâñüêîìó Àðòåìó Ìèêîëàéîâè÷ó -7,0532 ãà, Ãó÷ìàíîâñüê³é ³êòî𳿠Ìèêîëà¿âí³ -7,8348 ãà, Äåð³é Àíòîí³í³ Ïåòð³âí³ -8,2210 ãà ð³ëë³ äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íà òåðèòî𳿠Êåòðèñàí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Áîáðèíåöüêîãî ðàéîíó ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³.

 

26   вересня 2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1.    Розгляд проекту землеустрою  щодо   відведення  земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) громадянину Вітковському Роберту Костянтиновичу  загальною площею 0,0024 га з них: 0,0024 га –під  житловою забудовою одно та двоповерховою, за рахунок земель житлової та громадської забудови у власність (шляхом безоплатної передачі), що знаходиться за адресою: вул. Леніна (біля будинку 11) м.Бобринець Кіровоградської області, що перебувають в запасі:
2.  Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення   земельної ділянки у власність (шляхом зміни цільового призначення частини земельної ділянки) громадянці Литвин Ніні Борисівні загальною площею 0,0921 га з них: 0,0921 га –під житловою забудовою одно –та двоповерховою, за рахунок земель житлової та громадської забудови  у власність (шляхом зміни цільового призначення частини земельної ділянки), що знаходиться за адресою: вулиця Воровського,108 м.Бобринець Кіровоградської області, що перебувають в запасі;
3.  Розгляд  проекту землеустрою  щодо   відведення  земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) громадянці Черновій Людмилі Василівні загальною площею 0,0800 га з них: 0,0800 га –під житловою забудовою одно та двоповерховою, за рахунок земель житлової та громадської забудови у власність (шляхом безоплатної передачі), що знаходиться за адресою: вул. Ентузіастів,55 м.Бобринець Кіровоградська область, що перебувають в запасі;
4. Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення  у власність громадянам  (згідно з додатком) загальною площею 0,0072 га з них: 0,0072 га –під житловою забудовою одно та двоповерховою для розміщення індивідуального гаража, що знаходиться за адресою: вул.50 років Жовтня ( біля будинку №21) м.Бобринець Кіровоградської області, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають в запасі ,комісія з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою у Бобринецькому районі, Кіровоградської області погоджує та не заперечує проти відведення земельних ділянок у власність.
      Додаток:
№ ділянки на площі
Прізвище ім’я  по –батькові громадян
Площа (га)
1
Онисько Микола Юрійович
0,0024
2
Рябовол Людмила Миколаївна
0,0024
3
Шевченко Анатолій Миколайович
0,0024

Всього:
0,0072
                
5 Розгляд проект землеустрою щодо   відведення  Стояну Василю Григоровичу земельної ділянки площею 2,0000 га, в тому числі по угіддях: рілля -     2,0000 га, у власність, яка розташована на території  в с. Майське Костомарівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області для ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі
6. Розгляд проекту землеустрою щодо   відведення  Бондаренку Володимиру Миколайовичу земельної ділянки площею 1,4200 га, в тому числі по угіддях: рілля -     1,4200 га, у власність, яка розташована на території   Мар»янівської  сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області для ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у резерві,

 

20  вересня 2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1.Розгляд  проекту землеустрою  щодо  відведення   громадянці Бутенко Валентині Павлівні  у власність  земельні ділянки загальною площею 0,1100 га з них: 0,1100 га –для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 0,0100 га –для ведення садівництва, в тому числі  по угіддях:  під одно – та двоповерховою житловою забудовою -0,1000 га; ріллі -0,0100 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови та сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, які розташовані за адресою: по вул. Заводська, Бобринецького району Кіровоградської області;
2. Розгляд  проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) громадянину Хмарину Івану Васильовичу загальною площею 0,1640 га з них: земельна ділянка площею -0,1000 га –під житловою забудовою одно та двоповерховою, для будівництва та обслуговування  житлового,   будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель  житлової та громадської забудови, земельна ділянка  площею 0,0640 га –ріллі, для ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель сільськогосподарського призначення у власність  (шляхом безоплатної передачі), що знаходиться за адресою: вул. Комсомольська,249 м.Бобринець Кіровоградської області, що перебувають в запасі
3. Розгляд  проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) громадянці Соболевій Любов Григорівні  загальною площею 0,0794 га з них: земельна ділянка площею -0,0794 га –під житловою забудовою одно та двоповерховою, для будівництва та обслуговування  житлового,   будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель  житлової та громадської забудови,   що перебувають у запасі, що знаходиться за адресою:  провулок Колгоспний,19  м.Бобринець Кіровоградської області, що перебувають в запасі;
4. Розгляд проекту землеустрою щодо   відведення  Многолітній Ользі Григорівні  земельної ділянки площею 1,8935 га, в тому числі по угіддях: рілля - 1,8935  га, у власність, яка розташована на території   с.Західне Тарасівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області для ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі;
5. Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення    земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) громадянці   Посавченко Володимиру Леонідовичу  загальною площею 0,0029 га з них: 0 0029 га – для будівництва індивідуальних гаражів,  в тому числі по угіддях: під  одно та двоповерхово житловою забудовою -0,0029 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі, яка розташована за адресою: вул Кірова,19 м.Бобринець Кіровоградська область, що перебувають в запасі;
6. Розгляд проекту землеустрою  щодо   відведення у власність Хворостенку Олександру Вікторовичу земельну ділянку загальною площею 0,0050 га з них: 0,005 га –для будівництва індивідуальних гаражів, в тому числі по угіддях: під одно та двоповерховою житловою забудовою -0,0050 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі, яка розташована за адресою: вул. Кіровова,106 а м.Бобринець, Бобринецького району Кіровоградської області,   

 

12 вересня 2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1.Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) громадянину  Гончар Анатолію Миколайовичу загальною площею 0,5000 га, з них: 0,5000га – ріллі  для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться в  с. Шляхове  Бобринецької міської ради , за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі ;
2.Розгляд проекту землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) громадянину  Жовтенко Валентині Володимирівні загальною площею 2,0000 га, з них: 2,0000 га – ріллі  для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться в  по вул. Леніна м.Бобринець на території  Бобринецької міської ради , за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі
3.Розгляд проекту землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) громадянці Штихар Людмилі Євгеніївні  загальною площею 1,2000 га, з них: 1,2000 га – ріллі  для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться в  с. Обланка  на території  Бобринецької міської ради , за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі;
4.Розгляд  проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок громадянці  Мирненко Аліні Олексіївні   загальною площею 0,1795 га, з них: 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови:  та 0,0795 га –садів,  для ведення індивідуального садівництва із   земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території по вул. 16 Березня,68 м.Бобринець     Кіровоградської області;
5.Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок громадянину Мирненку Вячеславу Вадимовичу загальною площею 0,1000 га з них: 0,1000 га –під житловою забудовою одно та двоповерховою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови у власність, що знаходиться за адресою: вул.16 Березня,68 м.Бобринець Кіровоградська область, що перебуває в запасі;
6.Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок громадянину Потапчуку Олексію Миколайовичу   загальною площею 0,2200 га, з них: 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, та 0,1200 га садів, для ведення індивідуального садівництва  із земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території   по вул. 16 Березня,68 м.Бобринець Кіровоградської області,  
7.  Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення   у власність Головйовій Галині Валеріївні земельну ділянку загальною площею 0,0030 га з них: 0,0030 га –для будівництва індивідуальних гаражів, в тому числі по угіддях:  під одно та двоповерховою житловою забудовою -0,0030 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі, яка розташована за адресою: вул. 16 Березня,78 м.Бобринець, Бобринецького району Кіровоградської області
8.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення Піньковському Андрію Віталійовичу земельної ділянки площею 1,8000 га, в тому числі по угіддях: рілля -     1,8000 га, у власність, яка розташована на території Чарівнянської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області для ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі;
9.Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  в оренду строком на 49 років громадянину Вієру Федіру Онисимовичу загальною площею 0,0219 га з них: 0,0219 га –землі, які використовуються в комерційних цілях для обслуговування будівлі магазину, що знаходиться за адресою: вул. Суворова,7а с.Тарасівка Бобринецького району Кіровоградської області, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають в запасі в с.Тарасівка,
10.Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення   у власність  громадянину Чабаненко Володимиру Борисовичу у власність в межах норм безплатної передачі земельної ділянки загальною площею 0,0060 га, у тому числі по угіддях: 0,0060 га земель, під житловою забудовою одно –та двоповерховою для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район м.Бобринець вул. Воровського,11 –б;
11.Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки у власність (шляхом зміни цільового призначення частини земельної ділянки) громадянину Волошинову Сергію Анатолійовичу загальною площею 0,0018 га з них: 0,0018 га –під житловою забудовою одно та двоповерховою, за рахунок земель житлової та громадської забудови у власність (шляхом зміни цільового призначення частини земельної ділянки), що знаходиться за адресою: вул. Садова,1 м.Бобринець Кіровоградська область, що перебувають у власності гр. Волошинова С.А.
12.  Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки у власність (шляхом зміни цільового призначення частини земельної ділянки) громадянину  Лещенку Юрію Володимировичу загальною площею 0,0060 га з них: 0,0060 га  -інші землі, які використовуються для транспорту та зв’язку, розташовану за адресою: пров.Базарний м.Бобринець, Кіровоградська область для комерційного використання за рахунок земель, що перебувають у власності, згідно державного акта на право власності на земельну ділянку;
13.Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення  земельних  ділянок  у власність громадянам Тефтеєвій  Наталії Кіндратівні -1,7500га, Тефтеєвій Ларисі Володимирівні -1,7500 га, Тєфтеєву Ігорю Леонідовичу -1,7500 га, Прядко Ірині Леонідівні -1,7500 гв загальною площею 7,0000 га з них :  7,0000 га – ріллі для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться на території   Бобринецької міської ради Бобринецького району Кіровоградської області,за рахунок земель сільськогосподарського призначення з земель резервного фонду.
14.Розгляд проекту землеустрою щодо   відведення  земельної ділянки громадянину Алещенку Сергію Миколайовичу площею 0,4500 га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель, що перебувають у запасі на території с.Шляхове, Бобринецької міської ради Бобринецького району Кіровоградської області за рахунок земель сільськогосподарського призначення (державної власності) запасу,  

 

22 серпня 2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1. Розгляд проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  громадянину Шевцову Ігорю Олеговичу загальною площею 0,0780 га, у тому числі по угіддях: 0,0780 га пасовищ у власність, яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район с.Солонцюватка вул. Бобринецька,15 для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (запасу) на території Солонцюватської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області,
2.  Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) громадянину Калюжному В’ячеславу Миколайовичу   площею 0,0429  га, в тому числі  по угіддях:   з них: 0,0429 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі на території провулок Чернишевського,2 Бобринецької міської ради
3.Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення   земельної ділянки   із земель житлової та громадської забудови, які перебувають у землях запасу по вул. Луначарського,78 м.Бобринець на території Бобринецької міської ради, що відводиться Бобринецькій районній раді в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування ( під розміщення та обслуговування приміщень районної друкарні) загальною площею 0,4222 га забудованих земель і т.ч. земель громадського призначення -0,4222 га
4.  Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення   земельної ділянки   із земель житлової та громадської забудови, які перебувають у землях запасу по вул. Леніна,78 м.Бобринець на території Бобринецької міської ради, що відводиться Бобринецькій районній раді в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування ( під розміщення та обслуговування  районного будинку культури) загальною площею 0,1818 га забудованих земель і т.ч. земель громадського призначення -0,1818 га
5.Розгляд проекту землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) громадянину  Пасіці Миколі Миколайовичу загальною площею 2,0000 га, з них: 2,0000 га – ріллі  для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться  на території Червонодолинської сільської ради  Бобринецького району Кіровоградської області
6.Розгляд проекту землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) громадянину  Пасіці  Віктору Миколайовичу загальною площею 2,0000 га, з них: 2,0000 га – ріллі  для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться в Садове  на території Червонодолинської сільської ради  Бобринецького району Кіровоградської області, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запас
7.Розгляд проект землеустрою  щодо  відведення    земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) громадянці Ніколенко Оксані Євгеніївні загальною площею 0,0035 га з них: 0,0035 га –під житловою забудовою одно та двоповерховою, за рахунок земель житлової та громадської забудови у власність, що знаходиться за адресою: вул. Кірова (біля будинку №106а) м.Бобринець Кіровоградська область, що перебувають в запасі.
8.Розгляд проекту землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) громадянину   Атанову Вадиму Романовичу загальною площею 2,0000 га, з них: 2,0000 га – ріллі  для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться в  с.Обланка  на території   Бобринецького району Кіровоградської області, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі.
9.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  площею 13,6834 га, в тому числі :13,6834 га –рілля, на території Куйбишевської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області, згідно додатку,  , за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в постійному користуванні громадянина Літвінова Івана Григоровича.
                                                 Додаток:
Прізвище, ім’я по – батькові
Умови відведення
Всього (га)
с/х землі
Цільове призначення рілля

1
Копотій Григорій Іванович
у власність 6,7776
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
2
Луньов Олександр Миколайович
у власність 6,9058
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Всього
13,6834

10.Розгляд  проекту землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) громадянці Неклесі Людмилі Миколаївні  загальною площею 2,0000 га, з них: 2,0000 га – ріллі  для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться  на території  Свердловської сільської  ради  Бобринецького району Кіровоградської області, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають  ( в резерві),

 

8 СЕРПНЯ  2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1. Розгляд  проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок громадянину Жучені Віктору Вікторовичу  загальною площею 0,4899 га, з них: 0,2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 0,2399 га для ведення особистого селянського господарства із земель житлової та громадської забудови та земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території Веселівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області,  
2. Розгляд проект землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок громадянці Тарасюк Надії Миколаївні   загальною площею 0,4489 га, з них: 0,2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 0,1989 га для ведення особистого селянського господарства із земель житлової та громадської забудови та земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  Кетрисанівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області,  
3.Розгляд  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки громадянину Делену Андрію Івановичу площею  1,68936 га, в тому числі по угіддях:  рілля -1,6893 га, у власність, яка розташована за адресою: с.Ударне, Веселівська сільська рада, Бобринецький район, Кіровоградська область для ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі.
4.  Розгляд проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок громадянам Лук»яненко Ірині Вікторівні, Лук»яненко  Віктору Митрофановичу  у власність площею 0,5430 га, з них: Лук»яненко Ірині Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) -0,2500 га  та для ведення індивідуального садівництва -0,1200 га , у тому числі по угіддях: забудовані землі, під одно та двоповерховою житловою забудовою-0,0945 га рілля -0,2755; Лук»яненко Віктору Митрофановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) -0,1730 га  в тому числі по угіддях забудовані землі, під одно та двоповерховою житловою забудовою -0,0672 га рілля -0,1058 га ,які розташовані за адресою: вул. Садова,21 вул. Садова,22  с.Веселівка, Бобринецький район, Кіровоградської області відповідно за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення і житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі,.
5.Розгляд проекту землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) громадянину Молодчуку Євгенію Васильовичу загальною площею 2,0000 га, з них: 2,0000 га –під господарськими будівлями та дворами для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться в с.Коржеве Бобринецького району Кіровоградської області, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі,  

 

1 СЕРПНЯ  2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянці Гончар Тетяні Олександрівні загальною площею 2,000 га для ведення особистого селянського господарства на території Веселівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
2.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок   у власність  громадянам Кіріченко Ользі Миколаївні, Кіріченко Ользі Миколаївні, Кіріченко Марії Миколаївні  площею 6,76 для ведення особистого селянського господарства на території Миколо –Бабанської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
3.Розгляду проекту землеустрою щодо   відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років громадянину Романюку Віктору Арсеновичу загальною площею 0,1604 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, які розташовані за адресою: Тарасівська сільська рада Бобринецький район Кіровоградська область.
4.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення   в оренду строком на 49 років земельні ділянки громадянину Івашині Олегу Володимировичу для будівництва  і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,1000 га за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі на території Бобринецької міської ради.
5.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення  в оренду строком на 49 років селянському (фермерському) господарству Романюку Віктору Арсеновичу  земельних ділянок загальною площею 2,5254 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, яка розташована за адресою: Тарасівська сільська рада Бобринецький район Кіровоградська область.
6.  розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянину Симоніку Віктору Федоровичу загальною площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  та для ведення індивідуального садівництва. Із земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території Рощахівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
7.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення  для продажу права оренди строком на 10 років на земельних торгах (аукціоні) земельну ділянку загальною площею -28,1688  га для рибогосподарських потреб, в тому числі по угіддях: пасовища -13,1147 га, під гідротехнічною спорудою -0,6342 га, під ставком -14,4199 га за рахунок категорії земель водного фонду, що перебувають у запасі, яка розташована на території Володимиро – Іллінської сільської ради  Бобринецького району Кіровоградської області,,
8.Розгляд  проект землеустрою  щодо  відведення  у власність Неус Світлані Тимофіївні  земельну ділянку загальною площею 0,1000 га  з них : 0,1000 га –для будівництва і  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в тому числі по угіддях: ріллі -0,0377 га,  під одно двоповерховою житловою забудовою  -0,0623 га за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі, яка розташована за адресою: вул. Садова,4  м.Бобринець Бобринецького району Кіровоградської області, що перебувають в запасі,  
9.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 0,3826 га   Босому Володимиру Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна земельна ділянка) та ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення із земель запасу за адресою: вул. Орджонікідзе,17 с.Витязівка Бобринецький район Кіровоградська область.
10.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 0,22    Бабак Олегу Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна земельна ділянка) та ведення  індивідуального садівництва  із земель сільськогосподарського призначення із земель запасу за адресою: вул.  Гагаріна  м.Бобринець  Бобринецький район Кіровоградська область.
11.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею  0,2811 га    Чернявському Олександру Володимировичу  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна земельна ділянка) та ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення із земель запасу за адресою: вул. Орджонікідзе, 9   м.Бобринець  Бобринецький район Кіровоградська область.
12.

 

11 липня  2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення  в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки загальною площею 0,3900 громадянці Костюковій Надії Борисівні для ведення особистого селянського господарства в оренду терміном на 25 років на території Бобринецької міської ради за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район с.Дібрівка вул.50 річчя Жовтня.
2.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення державної власності (запасу) у власність гр. Вітковській Анні Олександрівні  загальним розміром  2,0000 га для ведення особистого селянського господарства на території Павлогірківської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
3.Розгляду проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки громадянину Шатохіну Володимиру Олександровичу в оренду строком на 49 років загальною площею0,0144 га для будівництва та обслуговування будівель торгової (магазин «Супутник) з метою здійснення комерційної діяльності із земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі в межах м.Бобринець по вул.Леніна,37 на території Бобринецької міської ради  Бобринецького району Кіровоградської області.
4.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  загальною площею 2,0000 га  у власність громадянину Ісакову  Олександру Андрійовичу для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Фрунзе на території Червонодолинської сільської ради  Бобринецького району Кіровоградської області.
5.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення  громадянці Рагуліній Світлані Станіславівні земельні ділянки загальною площею 0,3036 га в тому числі :0,2500 га забудовані земель та 0,536 га ріллі для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в межах. с.Кетрисанівка по вул. Ворошилова,28 на території Кетрисанівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
6.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянину Зарецькому Олександру Анатолійовичу у власність для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,4639 га на території  Витязівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
7. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення  в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки загальною площею 0,0800 га  громадянці  Пламаділ Віті Миколаївні  для будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою: м.Бобринець вул. Ентузіастів,64
8.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення   земельних ділянок в оренду строком на 5 років громадянину Облату Юрію Миколайовичу загальною площею 0,1806 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  -0,1000 га за адресою: вул. Куйбишева,17 м.Бобринець.
9. Розгляду проекту щодо відведення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки громадянину Чабаненку Володимиру Борисовичу  у власність земельну ділянку загальною площею 0,0060 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території Бобринецької міської ради за адресою: м.Бобринець вул.Воровського,11б.
10.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок громадянам Поліщук Тетяні Анатоліївні, Жоголь Вірі Григорівні, Красношлик  Варварі Никифорівні, Столярець Наталії Володимирівні, Левінській Галині Тадеївні, Мусієнку Віктору Віталійовичу, Киртокі Володимиру Петровичу для ведення особистого селянського господарства на території Бобринецької міської ради за адресою: Кіровоградська область, м.Бобринець вул.Комінтерна.
11.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  загальною площею 75, 1748 га ФГ «Сузір»я Стрільця –Агро» в оренду строком на 5 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності (запасу) на території Володимиро –Іллінської сільської ради Бобринецького району.

 

27 червня  2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальним розміром  2,0000га   у власність громадянину Котенку Миколі Івановичу для ведення особистого селянського господарства на території Тарасівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
2. Розгляду проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки загальним розміром 0,3867 га в оренду строком на 49 років громадянину Канюці Михайлу Михайловичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: Кетрисанівська сільська рада Бобринецький район Кіровоградська область.
3. Розгляду проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки загальним розміром 0,0100  га в оренду строком на 49 років громадянину  Пітенку Олегу Анатолійовичу для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою: вул.Комсомольська,165 м.Бобринець Бобринецького району Кіровоградська область.
4.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки загальним розміром 0,1500 га громадянину Жовтенку Михайлу Юрійовичу  у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального садівництва за адресою м.Бобринець  пров.Ленінський,7
5.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальним розміром  2,0000га   у власність громадянину  Чміленку Максиму Олександровичу для ведення особистого селянського господарства на території  в с.Борисівка  Сугокліївської  сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
6.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальним розміром  2,0000га   у власність громадянці Чміленко Оксані Олександрівні  для ведення особистого селянського господарства на території  в с.Борисівка Сугокліївської  сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
7.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки загальним розміром 0,8595  га в оренду строком на 49 років громадянину  Карасю Станіславу Петровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою:  Миколо Бабанська сільська рада Бобринецький район Кіровоградська область.
8.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальним розміром  4,0000га   у власність громадянам  Марущаку Олексію Ігоровичу, Марущаку Ігорю Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства на території Буховецької  сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
9.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки загальним розміром 0,1000 га громадянину  Пукасенку Євгену Анатолійовичу  у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального садівництва за адресою м.Бобринець  пров.Ленінський,7
10.

 

13 червня 2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальним розміром 0,0192 га громадянці  Фросіняк Світлані Анатоліївні  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, що перебувають в запасі Бобринецької міської ради за адресою:  провулок Базарний,   м.Бобринець Кіровоградська область.
2.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки загальним розміром 0,0277 га громадянці Гедзюк Олені Миколаївні у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального садівництва за адресою м.Бобринець вул. Садова,57.
3.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки загальною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності (запасу) у власність для ведення особистого селянського господарства  в с.Борисівка на території Сугокліївської сільської ради
4.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  Варіченку Василю Олексійовичу  загальною площею 1,3420 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою:  Кіровоградська область, Бобринецький район Павлогірківська сільська рада с.Бредихине, вул. Садова,5
5.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок загальною площею 1,9618 га  Чичирко Юрію Васильовичу у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель житлової та громадської забудови та земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі за адресою: вул. Першотравнева,53 с.Шляхове Бобринецького району.
6. Розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок загальною площею 1,1078  га  Чичирко  Яні Миколаївні  у власність для   ведення особистого селянського господарства за рахунок земель   сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі  Бобринецької міської ради.
7. Розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок загальною площею 0,1633 га Заїкі Юрію Миколайовичу  у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)   за рахунок земель житлової та громадської забудови  що перебувають в запасі за адресою: вул. Чапаєва с.Шляхове Бобринецького району.
8.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок загальною площею 1,1544  га   Заїкі Миколі Івановичу   у власність для   ведення особистого селянського господарства за рахунок земель   сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі  Бобринецької міської ради

 

6 червня  2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальним розміром 1,8999 га   Бобринецькій районній раді  із земель житлової та громадської забудови по вул. Орджонікідзе,80 м.Бобринець на території Бобринецької міської ради Бобринецького району, Кіровоградської області.
2. Розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам  Кравченко Руслану Леонідовичу, Кравченко Юлії Сергіївні, Когут Олені Олександрівні загальною площею 6,0000 га для ведення особистого селянського господарства на території Бобринецької міської ради Бобринецького району Кіровоградської області.

 

30  травня 2012 року о 10.00 год в дозвільному центрі районної державної адміністрації каб.№104 відбудеться засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою  у Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Порядок денний:
1.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальним розміром 0,1100 га громадянину Кулішу Андрію Петровичу для ведення індивідуального садівництва за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають в запасі Бобринецької міської ради за адресою: вул. Садова,9 м.Бобринець Кіровоградська область.
2.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок   у власність громадянці Шкварко Тетяні Степанівні загальною площею 0,7061 га,, в тому числі: 0,2500 га –під житловою забудово,0,4561 га –ріллі за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають в запасі Червонодолинської сільської ради за адресою: вул.Садова,7 с.Коржеве Бобринецького району Кіровоградської області.
3.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки громадянці  Смиженко Людмилі Олексіївні загальною площею 0,7183 га, у тому числі по угіддях:0,2500 га, під житловою забудовою одно та двоповерховою для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та    0,4683 га для ведення особистого селянського господарства на території Бобринецької міської ради
4.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність Бондаренку Олександру Віталійовичу загальною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Садова,6 м.Бобринець Кіровоградської області.
5.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам Дереповко Тамарі Іванівні, Ященко Олені Семенівні, Ященко Ярославу Володимировичу загальною площею 6,0000 га для ведення особистого селянського господарства на території Бобринецької міської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
6.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення державної власність (запасу) в оренду строком на 25 років з правом викупу громадянину Лантуху Григорію Миколайовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах. сФедорівка по вул. Яницького,82 а на території Федіївської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
7.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення  громадянину Щербині Сергію Володимировичу у власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га , під житловою забудовою на території Рощахівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області.
8.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення  земельних ділянок в оренду строком на 49 років громадянину Бурундуховському Роману Івановичу загальною площею 1,1750 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за адресою вул.Єнгельса,196 м.Бобринець Кіровоградська область.
9.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років громадянину Бурундуховському Роману Івановичу загальною площею 0,1000га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул.Єнгельса,196 м.Бобринець Кіровоградська область.
10.Розгляду проекту землеустрою щодо відведення  земельних ділянок у власність громадянину Вознюку Олексію Валерійовичу загальною площею 0,2235 га для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)-0,1000 га, для ведення особистого селянського господарства -0,1235 га за адресою: вул. Тельмана,43 м.Бобринець Кіровоградська область.

 

Актуальні питання

 
 
 

НА ВИМОГУ ОДНІЄЇ ІЗ СТОРІН ДОГОВІР ОРЕНДИ МОЖЕ БУТИ ДОСТРОКОВО
РОЗІРВАНИЙ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ


Відповідно до Перехідних положень Закону України "Про оренду землі" громадяни-власники сертифікатів на право на земельну частку (пай) до виділення їм у натурі (на місцевості) земельних ділянок мають право укладати договори оренди земель сільськогосподарського призначення відповідно до цих сертифікатів з дотриманням вимог цього Закону. Після виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) договір оренди землі переукладається відповідно до державного акта на право власності на земельну ділянку на тих самих умовах, що і раніше укладений, і може бути змінений лише за згодою сторін. Припинення дії договору оренди допускається лише у випадках, визначених цим Законом.
Типовий договір оренди земельної частки (паю), затверджений наказом Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження форми Типового договору оренди земельної частки (паю)" від 17.01.2000 р.
Статтею 36 Закону України "Про оренду землі", яка також регулює припинення договору оренди земельної частки (паю), встановлено, що договір оренди землі припиняється в разі:
" закінчення строку, на який його було укладено;
" викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
" поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;
" смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;
" ліквідації юридичної особи-орендаря;
" відчуження права оренди земельної ділянки за-ставодержателем;
" набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці. Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.
Розірвання договору оренди землі в односторон- а ньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.
Таким чином, розірвання договору в односторонньому порядку може відбутися лише за рішенням суду у випадку наявності підстав, а саме: у разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених Законом та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки тощо (статті 24, 25, 32 Закону України "Про оренду землі")


 

Про необхідність присвоєння кадастрового номера земельній ділянці для продажу нерухомого майна


Відповідно до статті 377 Цивільного кодексу України до особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористування). Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці об'єкти (крім багатоквартирних будинків).
Частиною шостою статті 120 Земельного кодексу України також передбачено, що істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з набуттям права власності на ці об'єкти.
Таким чином, згідно із діючим законодавством, для вчинення правочину щодо об'єкту нерухомості, необхідно присвоїти кадастровий номер земельній ділянці, на якій він розташований, у встановленому законодавством порядку.


 
 
Новини | Керівництво району | Історія району | Герої не вмирають | Фотогалерея | Економіка | Інвестиційна діяльність | Соціально-гуманітарна сфера | Регуляторна політика | Внутрішня політика | Доступ до публічної інформації | Звернення громадян | Інтернет-приймальня | Мобілізація | Актуальні питання громадян | Про добровільне об’єднання територіальних громад | Центр надання адміністративних послуг | Координаційний центр | Учасникам АТО та членам їх сімей | Запобігання проявам корупції | Молодь та спорт | Агропромисловий розвиток | ЖКГ | Архітектура та будівництво | Інформація про надходження та використання коштів місцевих бюджетів району | УДКСУ у Бобринецькому районі | Фінансове управління | Нормативно-правові акти | Система управління якістю | Програмно-цільовий метод | Управління персоналом | Держгеокадастр | Управління юстиції | Бобринецька районна філія Кіровоградського ОЦЗ | Новини пенсійного фонду | Виконавча служба | Державна фінансова інспекція | Новини ДСНС | Місцеве самоврядування | Бобринецьке відділення Новоукраїнської ОДПІ | Архівний відділ | Благодійна допомога | Толерантне ставлення до людей з інвалідністю | Статистика | Бюро правової допомоги | Вакансії | Главная Карта Сайта
Назад к содержимому | Назад к главному меню